PlebChurch

    "Welcome to PlebChurch!"

Visit
The Official Page Here or read on…


header_bg.jpg


      


PlebChurch is a Christian Resource Center!
PlebChurch is not an online Church,
 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.
(Proverbs 31:10-31 KJV)

 

     An Online Church is a Good Concept, But not a Practicality…
     Here at Plebnet we believe that a site like this can only ever be supplimental to the Body of Christ.


We now also have an Afrikaans version…

Die Gewone Mens-kerk (PlebChurch)

PlebChurch is 'n aanlyn hulpbron vir gewone alledaagse Christene.
Dit is nie 'n Cyber Kerk nie, nmaar 'n aanvullende toevoeging tot die ware Kerk.

Dit is egter 'n aanlyn-bediening om Christene regoor die wêreld te help
verstaan en die basiese Christelike leer toe te pas
om 'n beter Christelike lewe te lei

Ons werk tans aan 'n Afrikaanse weergawe van hierdie webwerf

Klik hier om die Afrikaanse weergawe te sien, of lees verder hieroor.


PlebChurch se Kommissie
Matteus 28:19 "Gaan na die volk van al die nasies en maak hulle my dissipels.
Doop hulle in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees."


 
Dissipel alle nasies - maak hulle my dissipels. Dit sluit die hele ontwerp van Christus se kommissie in.
Doop en onderrig is die twee groot takke van daardie algemene ontwerp.
En dit moes bepaal word deur die omstandighede van die dinge; wat dit noodsaaklik gemaak het om volwasse Jode of heidene te doop
om hulle te leer voordat hulle gedoop is; deur hulle kinders te dissipel, om hulle te doop voordat hulle geleer word; soos die Joodse kinders
van alle eeue eers besny was, en nadat hulle geleer het om alles te doen, het God hulle beveel. John Wesley

Al die nasies (panta ta ethnē). Nie net die Jode wat verstrooi is onder die heidene nie, maar die heidene self in elke land. En nie deur hulle Jode te maak nie, alhoewel hierdie punt nie hier duidelik gemaak word nie. Dit sal tyd neem vir die dissipels om in hierdie Magna Charta uit die missionêre propaganda te groei. Maar hier is die wêreldprogram van die Opgestane Christus en dit moet nie vergeet word deur diegene wat dit alles probeer voorskryf deur te sê dat Jesus sy wederkoms verwag het om binnekort te wees, selfs binne die leeftyd van diegene wat gehoor het. Hy het belowe om te kom, maar hy het nog nooit die datum genoem nie. Intussen moet ons op enige tyd gereed wees vir sy koms en om dit vreugdevol te soek. Maar ons moet dit aan die Vader oorlaat en die veldtog vir die verowering van die wêreld aanskakel. Hierdie program sluit in om dissipels of leerders (mathēteusate) te maak soos hulle self was. Dit beteken evangelisasie in die volle sin en nie bloot herlewingsvergaderings nie. Doop in (noem nie) die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die naam van die Drie-eenheid. In die mond van Jesus word beswaar gemaak teen hierdie taal as te teologies en as nie 'n ware deel van die evangelie van Matteus om dieselfde rede nie. Sien nota oor Matteus 11:27, waar Jesus van die Vader en die Seun soos hier praat. Maar dit is alles tevergeefs. Daar is 'n hoofstuk oor hierdie onderwerp in my The Christ of the Logia waarin die egtheid van hierdie woorde bewys word. Die naam van Jesus is die noodsaaklike deel daarvan, soos in die Handelinge aangedui word. Trine onderdompeling word nie geleer soos die Griekse Kerk hou en praktyke, doop in die naam van die Vader, dan van die Seun, dan van die Heilige Gees nie. Die gebruik van die naam (onoma) hier is 'n algemene een in die Septuagint en die papyri vir mag of gesag. Vir die gebruik van eis met onoma in die sin hier in diens, beteken dit nie, Sien nota op Matteus 10:41. (sien ook Matteus 12:41). Woordfoto's in die nuwe testament
deur Archibald Thomas Robertson